Ανέλαβα πρόσφατα 2 γιατρούς. Άγοράζουν από την Γερμανία αναλώσιμα ιατρικά υλικά. Ο πρώτος είναι ενταγμένος στο φπα γιατί ενεργεί και άλλες πράξεις ,ο δεύτερος είναι ενταγμένος στο σύστημα vies αλλά δεν είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μικρότερες από 10000 ετήσια. Από άλλη απάντηση σε ερώτημα συναδέλφου o Κύριος Μυλώνας απάντησε : « Αν τυχόν το ύψος των συναλλαγών είναι μικρότερο του ανωτέρω ορίου, τόπος φορολογίας της πράξης δεν είναι η Ελλάδα, εκτός και αν επιλεγεί η φορολόγηση της πράξης στο εσωτερικό της χώρας με την υποβολή δήλωσης μεταβολής για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.» και «Για την απόδοση του ΦΠΑ, ο γιατρός υποβάλλει δήλωση (περιοδική) ΦΠΑ – κατ΄ άλλους εις τύπο έκτακτης, θα συνεννοηθείτε με την αρμόδια Δ.Ο.Υ - μόνο για την περίοδο που διενεργεί ενδοκοινοτικές πράξεις, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38 του ΦΠΑ, εφόσον δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από άλλη αιτία (άλλες πράξεις που δεν απαλλάσσονται του φόρου). Ο φόρος αποδίδεται με την αναγραφή της πράξης μόνο στις εκροές. Δεν διενεργείται χρεωπίστωση.»

Στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον γιατρό που είναι ενταγμένος στο φπα και στο vies και αφού το ύψος των συναλλαγών είναι μικρότερο από 10000 ο τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα με μόνο κριτίριο την υπάρχουσα ενταξή του στο vies και το ΦΠΑ ; ή μπορεί να θεωρηθεί ότι ο τόπος φορολογίας είναι η Γερμανία λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συναλλαγών; Αφού είναι ενταγμένος στο ΦΠΑ και Vies θα υποβάλει περιοδική δήλωση με χρεοπίστωση του ΦΠΑ ή με απόδοση του ΦΠΑ εφόσον η συναλλάγη είναι μικρότερη από 10000;

O δεύτερος γιατρός εφόσον είναι ενταγμένος στο σύστημα vies , πρέπει να ακολουθήσει και η ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φπα; ; η λαμβάνοντας υπόψη το υψος των συναλλαγών μπορεί να θεωρηθεί ότι ο τόπος φορολογίας είναι η Γερμανία; Αν θεωρηθεί ότι ο τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα θα αποδίδει με έκτακτη δήλωση το ΦΠΑ; ή πρέπει να ακολουθήσει η ένταξη του στο ΦΠΑ; Υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών;