Κύριοι,

Θα ήθελα να σας υποβάλω τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Η εκπρόθεσμη, αρχική και μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. τι πρόστιμο έχει;
2. Ο εκπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών και Intrastar τι πρόστιμα έχουν;
3. Αν μια εταιρεία δεν έχει ξεπεράσει το κατώφλι ενδοκοινοτικών συναλλαγών πρέπει να υποβάλει τους παραπάνω πίνακες και θα απεικονίσει αυτές τις συναλλαγές στη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.; Παρακαλώ όπως μου αναφέρετε τις ΠΟΛ και το νόμο που αναφέρεται στην υποχρέωση υποβολής των παραπάνω δηλώσεων ενδ/κών συναλλαγών.

Με εκτίμηση
Σταμούλη Αγγελική