Παραχώρηση φορτηγών σε αντιπρόσωπο

Συνεταιρισμός έχει στην κατοχή του φορτηγά αυτοκίνητα, κτηθέντα με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, μετά την 01-01-2014, την οποία εμφανίζει ως υποχρέωση. Για την διακίνηση των προϊόντων του επιθυμεί να τα παραχωρήσει, με σύμβαση χρησιδανείου, αποδίδοντας το αναλογούν χαρτόσημο στην αρμόδια ΔΟΥ, σε αντιπρόσωπό του, ενέργεια για την οποία η τράπεζα χορηγεί γραπτώς την συναίνεσή της. Το δε μηχανολογικό του υπ. Συγκοινωνιών δεν διατυπώνει αντίρρηση, αρκεί 1) το έγγραφο συναίνεσης του τραπεζικού φορέα μαζί με 2) βεβαίωση από τον φορέα, ότι η σύμβαση μίσθωσης των υποκείμενων φορτηγών εξακολουθεί να έχει ισχύ και υπόχρεος για την εξυπηρέτηση της χρηματοδότησης είναι ο Συνεταιρισμός, «να συνοδεύουν» την άδεια κυκλοφορίας του κάθε φορτηγού.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι:

α) από την πλευρά του εισοδήματος υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί η παραχώρηση των φορτηγών στον αντιπρόσωπο ως έμμεση μίσθωση για τον Συνεταιρισμό, για την οποία δεν έχει ορισθεί μίσθιο;

β) ο αντιπρόσωπος σύννομα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει και να εκποιεί εμπορεύματα που προμηθεύεται από τον Συνεταιρισμό για λογαριασμό του με τα φορτηγά που με την παραπάνω διαδικασία του έχουν παραχωρηθεί;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων