Αμιγώς εμπορική επιχειρηση (Ι.Κ.Ε) , θέλει να αγοράσει πάγιο μηχάνημα απο την Κίνα. Το συγκεκριμένο πάγιο δεν ερχεται στην Ελλάδα , αλλά παραχωρείται σε κινέζο προμηθευτή της , προκειμενου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη μετατροπή των εμπορευμάτων που αγοράζει η υπόψιν εταιρεία(ειδικότερα το πάγιο θα μετατρέπει το προϊόν στις επιθυμητές διαστάσεις.).

Ποιές είναι οι απραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει η ελληνική επιχείρηση;

α) Θεωρείται χρησιδάνειο; Ποιές οι υποχρεώσεις απο πλευρας εισοδήματος(χρησιδάνειο),και ποιές απο πλευράς δαπάνης(αποσβέσεις);

β) Χρειάζεται να γίνει επέκταση δραστηριότητας(μητρωο Δ.Ο.Υ)

γ)Απαιτείται κάποια γνωστοποίηση ή ιδιωτικό συμφωνιτικό;

δ) Ποιά θα είναι η λογιστική εγγραφή της αγοράς του παγίου; (διπλογραφικά)

ε) Υπάρχει κάποια άλλη υποχρέωση απο φορολογικής ή εργατικής νομοθεσίας;