Ημεδαπή ΑΕ (ξενοδοχείο) ανήκει κατά 100% σε Βουλγάρικη εταιρεία.

Η Βουλγάρικη εταιρεία θέλει να παραχωρήσει τέσσερα ιδιοκτησίας της επιβατικά αυτοκίνητα πολυτελείας στην ημεδαπή θυγατρική της (ξενοδοχείο) ώστε να τα χρησιμοποιεί για την μεταφορά των πελατών της.

Τα αυτοκίνητα έχουν πινακίδες Βουλγαρίας .

Τα αυτοκίνητα θα τα οδηγούν υπάλληλοι της ημεδαπής ΑΕ (ξενοδοχείο).

Το διάστημα χρήσης των αυτοκινήτων από την ημεδαπή (ξενοδοχείο) θα είναι έξι μήνες.

Ερωτήσεις :

· Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ως άνω παραχώρηση;

· Τα έξοδα (πχ βενζίνες) των συγκεκριμένων αυτοκινήτων εκπίπτουν;

· Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει παραχώρηση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα μπορεί να γίνει ως ενοικίαση;

· Πρέπει η ημεδαπή ΑΕ (ξενοδοχείο) να γνωστοποιήσει την χρήση των αυτοκινήτων σε κάποια δημόσια υπηρεσία;

· Οι οδηγοί υπάλληλοι της ημεδαπής ΑΕ (ξενοδοχείο) μπορούν να οδηγούν αυτά τα αυτοκίνητα;