Καλησπέρα σας,

Νομικό πρόσωπο εκμεταλευεται-υπεκμισθώνει ακίνητα τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων) με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση κυρίως μέσω πλατφόρμων.

Με αυτούς συνάπτει μισθωτήρια στα οποία μπορεί να προβλέπεται πέραν ενός παγίου ποσού μίσθωσης και ποσοστό επί της απόδοσης του μισθίου ή και μόνο ποσοστό επί της απόδοσης του μισθίου ως αμοιβή είτε του αρχικού εκμισθωτή έιτε του υπεκμισθωτή-διαχειριστή του ακινήτου.

Είναι κάποια από τις προηγούμενες περιπτώσεις επαγγελματική μίσθωση?
Η αμοιβή του διαχειριστή από τον ιδιοκτήτη-αρχικό εκμισθωτή μπορεί να εμπίπτει σε ΦΠΑ ειδικά ως προς την συμφωνία ποσοστού επί της απόδοσης?

Ευχαριστω