Ιδιώτης προκατέβαλε τα δίδακτρα σε ιδιωτικό σχολείο την 20/06/2015 για όλη την σχολική περίοδο 2015-2016. Οφείλει να πληρώσει και ΦΠΑ για τα εν λόγω δίδακτρα;