Ελληνική Εταιρεία( Ε.Ε) Συμβουλοι Επιχειρήσεων θα ξεκινήσουν παροχή υπηρεσιών προς Αμερική. ολη η εργασία γίνεται στην Ελλάδα.
Θέλω να ρωτήσω τα εξής:

1)Θα παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις αλλά και σε Ιδιώτες. Ποιος είναι ο χειρισμός του ΦΠΑ αντίστοιχα κατα την τιμολόγιση?Πρέπει στο Τιμολογιο/ΑΠΥ να αναφερεται κάποιο αρθρο ΦΠΑ?

2) Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 20% φόρου κατά την έκδοση του τιμολογίου και αν ναι πως αποδίδεται από την Αμερικάνικη Επιχείρηση?

Ευχαριστώ