Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για τον μετασχηματισμό μια ΙΚΕ σε Ο.Ε. η οποΊα συστάθηκε τον 02/2019. Τι προβλέπεται φορολογικά και από το ΦΠΑ ; Στην ΙΚΕ συμμετέχουν 2 φυσικά πρόσωπα κατά 50% ο κάθε ένας και οι 2 είναι διαχειριστές.