Κυπριακή εταιρεία παροχής χρημ/κων υπηρεσιών θα προβεί σε έναρξη υποκ/τος στην Ελλάδα με το ίδιο αντικείμενο. 1. Σε τι καθεστώς θα πρέπει να ενταχθεί; Απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία; 2. Η αμοιβή της θα προέρχεται από ΤΠY που θα κόβει προς εταιρεία της Ελβετίας ως αμοιβή για την εξεύρεση πελατών. Τα πιο πάνω ΤΠY θα είναι απαλλασόμενα ΦΠΑ και το ίδιο θα ισχύει για όλες τις χώρες της Ε.Ε. ; 3. Θα πρέπει να οριστεί φορολογικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ για την έναρξη του υποκ/τος;