Ανακαλύψαμε τον 12ο /2015 ενα συμφωνητικό δανεισμού (απο την ΑΕ σε όργανο της διοίκησης) με ημερομηνία σύνταξης το 2013 .Ουδέποτε είχε καταχωρηθεί στα βιβλία της ΑΕ , ούτε και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.Ερωτάται εάν τώρα κατα την πρώτη περίοδο μετάβασης απο το ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ μπορούμε λογιστικά να το διορθώσουμε αναδρομικά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις - στα βιβλία και πώς.

Ευχαριστώ.