Εστω ότι ο σύζυγος ορίζεται συνδικαιούχος κάποια δεδομένη χρονική στιγμή σε εναν τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιείται για αγορές και πωλήσεις μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών προιόντων. Ποιές είναι οι φορολογικές επιπτώσεις ? Υπάρχει θέμα άτυπης δωρεάς έτσι κι αλλιώς η κάτω από κάποιες προυποθέσεις ?