Τι γίνεται σε περίπτωση που κάτοχος μετόχων στο Χ.Α. μεταφέρει τις μετοχές του σε κοινή επενδυτική μερίδα που άνοιξε με τα παιδιά του ( καμία από τις μετοχές δεν άνηκε στα παιδιά του )

α) ποιος από όλους θα καρπωθεί τα έσοδα είτε από πώληση μετοχών είτε από μερίσματα επιμεριστικά σε όλους ή σε αυτόν που ανήκουν οι μετοχές

β)  αν είναι επιμεριστικά τα έσοδα τίθεται θέμα γονικής παροχής και φόρου