Επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία με έναρξη χονδρικό εμπόριο διαφιμιστικών ειδών θα κάνει δωρώ σε πελάτες της μετά από παραγγελία αξίας 350,00 ευρώ και άνω έναν Η/Υ. θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η αγορά του Η/Υ εκπίπτει φορολογικά, εάν εκπίπτει ο ΦΠΑ , πως θα γίνονται οι εγγραφές και τι παραστατικά θα εκδίδονται?