Προς την επιστημονική ομάδα του κόμβου.

Ατομική επιχείρηση έχει δύο δραστηριότητες και τηρεί απλογραφικά βιβλία
α. Πρατήριο υγρών καυσίμων
β. εκμετάλλευση Φ.Δ.Χ

Στην δεύτερη δραστηριότητα για την κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων του βάζει καύσιμα (πετρέλαιο) από το πρατήριο του και εκδίδει τιμολόγια στο όνομα του με τιμή πώλησης αυτήν που έχει για όλους.

Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:

1. Αν θεωρείται αυτοπαράδοση η πράξη αυτή.
2. Πώς κάνω τις λογιστικές εγγραφές.
3. Για την εξαγωγή του λογιστικού αποτελέσματος (έσοδα-έξοδα) θεωρώ έσοδο την πώληση καυσίμων προς τον ίδιο.
4. Μήπως χρειάζεται να κάνω κάποιο άλλο λογιστικό χειρισμό;

Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω απάντηση στα ερωτήματα μου.