Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν απαλλάσσεται νομικό πρόσωπο από την υποχρέωση χρήσης φορολογικού μηχανισμού για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
α) Παροχή υπηρεσιών λογισμικού σε επιτηδευματίες
β) Διακίνηση δώρων σε ιδιώτες κατ εντολή και για λογαριασμό τρίτου (μόνο διακίνηση με δελτίο αποστολής- όχι τιμολόγηση).
Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντηση βάσει διατάξεων νόμου ή εγκυκλίων.