Αθήνα 17/07/2019

Καλημέρα σας,

Υπάρχου δύο Ο.Ε. η μια παραγωγική και η άλλη εμπορική. Κάποιοι από τους εταίρους είναι κοινοί. Και οι δύο Ο.Ε. έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια . Η εμπορική Ο.Ε. έχει το 50% ακινήτου και το υπόλοιπο 50% του ακινήτου το έχει τρίτο συγγενικό πρόσωπο το οποίο έχει υπογράψει ως εγγυητής στα δάνεια και των δύο Ο.Ε.

Στο 2018 γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου περίπου 2,5 εκ. ευρώ. Στην κατανομή

η συμβολαιογράφος με το 50% του πλειστηριάσματος της εμπορικής Ο.Ε. εξοφλεί

οφειλές στις τράπεζες και Δ.Ο.Υ. της παραγωγικής Ο.Ε. και με το υπόλοιπο 50%

του φυσικού προσώπου οφειλές της εμπορικής Ο.Ε. Υπόλοιπο μηδέν.

Η αναπόσβεστη αξία ακινήτου είναι περίπου 280 χιλ .ευρώ και οι ζημίες προηγουμένων

Χρήσεων περίπου 120 χιλ. ευρώ.

1. Ο πλειστηριασμός αντιμετωπίζεται ως πώληση ?

2. Η διαφορά μεταξύ αναπόσβεστης αξίας και πλειστηριάσματος πάει κέρδη και

Φορολογείται?

3. Το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει όλο το ποσό το (50%) ως εισόδημα στο Ε1

4. Πώς θα αντιμετωπιστεί η εξόφληση των οφειλών των Ο.Ε. από εισόδημα

Φυσικού προσώπου που δεν είναι καν εταίρος αλλά δεν θα διεκδικήσει επιστροφή του ποσού?

Θα ήθελα οποιαδήποτε άποψή σας θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα και αν δεν περιέχεται στις ερωτήσεις μου. Θα παρακαλούσα για μια όσον το δυνατό σύντομη απάντηση.

Σας ευχαριστώ πολύ

Κυριαζής Παναγιώτης