Θα ήθελα να ρωτήσω σε αγρότη κανονικού καθεστώτος που εκτρέφει ζώα, τις γεννήσεις και τους θανάτους πως θα τις περάσω στο μητρώο παγίων?
Βρήκα την ΚΥΑ 2504/99385 με ημερομηνία 23/7/2018 για να προσδιορίσω την αξία που έχει το κάθε ζώο αναλόγως την ηλικίας του.
Η αξία όμως κυμαίνεται καθώς μεγαλώνει το ζώο, οπότε ποια αξία θα καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων και πως θα γίνουν οι αποσβέσεις ?
Στην αγορά ζώντων ζώων καταχωρούμε την αξία της αγοράς, όμως αν το ζώο πεθάνει θα συνεχίζω να κάνω αποσβέσεις από τη στιγμή που δεν έχει αποσβεστεί πλήρως ?
Υπάρχει κάποιος οδηγός για την σωστή παρακολούθηση των ζώων στους αγρότες?