Σε ΕΠΕ υπάρχουν πάγια του λογ/σμού 14 λοιπός εξοπλισμός τα οποία έχουν καταστραφεί ή αποσυντεθεί ή εξαφανισθεί και τα οποία θέλω να βγάλω από το μητρώο παγίων και τα βιβλία της επιχείρησης. Πείτε μου τι με υποχρεώνει ο νόμος να κάνω? Ποιά διαδικασία μου προτείνετε? Αν προκύψει ζημία εκπίπτεται φορολογικά?