Είμαστε ΑΕ και αγοράσαμε ένα ακίνητο στο εξωτερικό (Ρουμανία) .Ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Ζητούνται προς απάντηση τα παρακάτω :

1.Με δεδομένο ότι το ακίνητο είναι χώρος Γραφείων σε πολυώροφο κτίσμα , πως θα αναγνωριστεί στην αρχική του καταχώρηση ? τι ποσοστό σαν γη και τι ποσοστό σαν κτήριο ?

2.Στην δήλωση ΦΠΑ του Μήνα τις αγοράς σε ποιον κωδικό της δήλωσης θα απεικονιστεί ?

Ευχαριστώ,