Ελληνική εμπορική εταιρεία πουλά εμπορεύματα σε Τούρκικη εταιρεία, η οποία όμως δίνει εντολή τα εμπορεύματα να παραδοθούν απ΄ευθείας από την Ελλάδα στην Βουλγαρία. Η Τούρκικη εταιρεία δεν έχει εγκατάσταση εντός Ε.Ε. και δεν έχει ευρωπαϊκό Vat-Nr, δεν είναι γραμμένη στο μητρώο Vies. Ποιες οι υποχρεώσεις της Ελληνικής εταιρείας; Θα πρέπει να χρεώσει Ελληνικό ΦΠΑ;

Ευχαριστώ