Ημεδαπή εταιρεία μεταλλικών κατασκεύων αναλαμβάνει για λογαριασμό γερμανικής εταιρείας την κατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων και διαφόρων άλλων μεταλικών κατασκευών σε υδραγωγείο πόλης της Γερμανίας,απο εντολέα Γερμανό φορολογικό κάτοικο.Η ελληνική εταιρεία εκπονεί τις κατασκευές στην έδρα της στην Ελλάδα και παράλληλα δίνει ένα μέρος της εγκατάστασης σε άλλο ημεδαπό υπεργολάβο,ενώ ένα μέρος της εγκατάστασης θα γίνει απο την αρχική ημεδαπή εταιρεία.Το τιμολόγιο του τεχνικού έργου θα εκδοθεί στο συνολό του πρός τον γερμανό φορολογικό κάτοικο,βάσει σύμβασης που έχει καταρτισθεί.
1.Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν η έκδοση ΤΠΥ απο τον υπεργολάβο προς την ημεδαπή για το μέρος της εγκατάστασης που έχει αναλάβει στην Γερμανία πρέπει να επιβαρρυνθεί με φπα ή θα μπορούσαμε να του δώσουμε απαλλακτικό βάσει της ΠΟΛ 1142/2017?
2.Η ημεδαπή εταιρεία, κατά την τιμολογησή της στον Γερμανό φορολογικό κάτοικο,που θα είναι το σύνολο της δαπάνης (κατασκευή και εγκατάσταση)τι θα πρέπει να κάνει?Θα συμπεριλάβει το ποσό στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ή θα πρέπει να προβεί σε κάποιες άλλες ενέργειες εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για κατασκευές που είναι συνδεδεμένες με το έδαφος?
3.Η ημεδαπή εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Γερμανία,θεωρείται ότι είναι προτιμότερο να τιμολογήσει το κεντρικό προς το υποκατάστημα και εκείνο στη συνέχεια να τιμολογήσει τον Γερμανό πελάτη?Σε αυτή την περίπτωση ο υπεργολάβος που θα τιμολογήσει και πως θα χειρσθούμε το θέμα του ΦΠΑ γενικότερα?
Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ για την άμεση ανταποκρισή σας επι του θέματος,τόσο σε χρονικό επίπεδο ,όσο και σε επίπεδο προσέγγισης με τρόπο επιγραμματικό,που θα μου επιτρέψει την κατανόηση χωρίς δαιδαλωδεις αναφορές.