Μεταφορική ελληνική εταιρεία με έδρα Θεσσαλονίκη Α , δέχεται εντολή (εντολέας) από μεταφορική ελληνική εταιρεία Β με έδρα την Αθήνα

να μεταφέρει ένα φορτίο φρούτα ας πούμε ,από εξαγωγεα Γ ελληνική εταιρεία στην Αγγλία που πλέον είναι τρίτη χώρα (ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ -ΑΓΓΛΊΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΌ).

Η μεταφορική Α θα χρεώσει στην φορτωτική που θα εκδώσει προς την μεταφορική Β ΦΠΑ?? ,η απαλλάσσεται του ΦΠΑ επειδή η μεταφορά θα γίνει σε τρίτη χώρα ?

Παρακαλώ για άμεση απάντηση λόγο επείγοντος του θέματος !!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων !!!!