Έμπορος επίπλων εισπράττει προμήθεια από οίκο της Γαλλίας και της Τουρκίας λόγω των πωλήσεων του.

Διερμηνέας-Μεταφραστής, παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, σε αλλοδαπά πρόσωπα υπαγόμενα και μη στον ΦΠΑ.

Με τη λογική ότι και στις δύο υπηρεσίες ο τόπος παροχής είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Ρόδος, το παραστατικό εσόδου των παραπάνω περιπτώσεων πρέπει να επιβαρυνθεί με τον ανάλογο ΦΠΑ 16%.

Είναι σωστός ο τρόπος σκέψης μου?

Οι παραπάνω πράξεις θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις υπηρεσιών που να αιτούσουν υποβολή συγκεντρωτικού πίνακα?