Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να υποβάλλω τροποποιητική δήλωση ΦΕ για τη συμπλήρωση του κωδικού της ανάλωσης κεφαλαίου ή του κωδ. 781 για κάλυψη των περσινών τεκμηρίων.

Επίσης αν σε αυτή την περίπτωση μπορώ να μεταφέρω στη φετινή δήλωση την περσινή ζημιά από εμπορική επιχείρηση.

Ευχαριστώ πολύ.