Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υπολογισμός κεφαλαίου προηγουμένων ετών προς ανάλωση

Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών προς ανάλωση:

Οικονομικά έτη 1997 έως 1999

Πίνακας 13. Από τους κωδικούς 727, 728, 729 & 730 ποιοί συμμετέχουν στον υπολογισμό;

Οικονομικά έτη 2000 - 2001

Πίνακας 6. Από τους κωδικούς 727, 728, 729 & 730 ποιοί συμμετέχουν στον υπολογισμό;

Οικονομικά έτη 2002 έως 2003

Πίνακας 6. Οι κωδικοί 727 & 728 συμμετέχουν στον υπολογισμό;

Οικονομικά έτη 2004 έως 2011

Πίνακας 5. Οι κωδικοί 727 & 728 συμμετέχουν στον υπολογισμό;

Οικονομικό έτος 2003

Πίνακας 6. κωδ. 767 3.666,67 €, κωδ. 795 1 & 796 1 πώς συμμετέχουν;

Οικονομικό έτος 2004 έως 2010

Πίνακας 5. Οι κωδικοί 851 έως 856 (έως το οικον. έτος 2006) & 851 έως 858 ( από το οικον. έτος 2007) δεν συμπληρώνονταν με την τεκμαρτή δαπάνη διότι όπως ανέφεραν οι οδηγίες του Υπουργείου 0ικονομικών δεν εφαρμόζονταν το τεκμήριο διαβίωσης. Στον προσδιορισμό του κεφαλαίου προς ανάλωση συμμετέχουν;

Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία που να προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, τί ισχύει ανά οικονομικό έτος; Ισχύει κάτι ιδιαίτερο για τα οικονομικά έτη 2009 & 2010;

Η με Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1124512 ΕΞ 2013/7.8.2013 η οποία αναφέρει στην παράγραφο 3, ..... ότι δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό η ζημία ατομικών επιχειρήσεων και ..............., χωρίς δηλ. να καλύψει τις δαπάνες αυτές με άλλο τρόπο (δάνειο, δωρεά, ανάλωση κεφαλαίου κλπ.), από πότε ισχύει;

Διόρθωση: Πίνακας 6. κωδ. 767 αναγράφηκε ποσό 3.666,67 €, κωδ. 795 αναγράφηκε ο αριθμός 1 & 796 αναγράφηκε ο αριθμός 1 πώς συμμετέχουν; (Τέθηκε λάθος σύμβολο).

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης