θα ήθελα την γνώμη σας για το παρακάτω. Σε πελάτη μου έχω κάνει ανάλωση για αυτόν και για την σύζυγό του (επαγγελματίες και οι δύο) για να καλύψει τα τεκμήρια από αυτοκίνητα και κατοικία για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014. Στη φετινή φορολογική δήλωση τους ξανακάνω ανάλωση κεφαλαίου 13.250€ ενώ το σύστημα της εφορίας μου δείχνει μέγιστο 8.000€. Υπόψη ότι από το οικονομικό 2013 και μετά κάνουν μαζί φορολογική δήλωση. Στον έλεγχο ο υπάλληλος της ΔΟΥ ερμηνεύοντας το παραπάνω σχετικό έγγραφο το οποίο σας παραθέτω πάλι παρακάτω (Δ12Α 1148627 ΕΞ2013/27-9-2013 Παράγραφο 2 : Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Διευκρινίζεται επίσης ότι αν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. Αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο από δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου, τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών) μου μεταφέρει το αρνητικό ποσό από τα τεκμήρια στα οικονομικά έτη 2013 και 2014 στην ανάλωση που κάνω στο 2015. Την συγκεκριμένη διαφορά τεκμηρίων την έχω βέβαια καλύψει με ανάλωση κεφαλαίου στα αντίστοιχα έτη. Κατά την δική μου ερμηνεία του παραπάνω εγγράφου τα έτη που θα μπορούσε να εφαρμοστεί το παραπάνω έγγραφο με την αρνητική ανάλωση κεφαλαίου είναι στα οικονομικά έτη 2009 και 2010. Ο υπάλληλος της ΔΟΥ μου ζητάει να του αποδείξω το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζει με κάποιον νόμο. Ευχαριστώ.