Εταιρία συνάπτει σύμβαση sale & lease back το έτος 2008 παραχωρώντας ακίνητο λογιστικής αξίας 1.000.000,00 και έλαβε από την εταιρία leasing 3.000.000,00 ευρώ Για την διαφορά 2.000.000,00 ευρώ που δημιουργήθηκε σχηματίστηκε αφορολόγητο αποθεματικό

Στην συνεχεία εξόφλησε με μηνιαίες καταβολές μέσω τιμολογίων μισθωμάτων που εξέδιδε η εταιρεία leasing το συνολικό ανωτέρω ποσό και επίκειται η εξαγορά του ακινήτου όπως είχε συμφωνηθεί με την λήξη της ανωτέρω σύμβασης αντί του ποσού των 1.000,00 ευρώ.

Από τον μέχρι τώρα χειρισμό του ποσού των μηνιαίων μισθωμάτων το 70% του ποσού των τιμολογίων που αντιστοιχούσε στο ακίνητο καταχωρείτο στον 62 μισθώματα ακινήτων και εξέπιπτε από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και το 30% των τιμολογίων που αντιστοιχούσε στο οικόπεδο καταχωρείτο στον κωδικό 15 για σχηματισμό του οικοπέδου του ακινήτου

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1. Τα αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε από το sale και lease back των 2.000.000,00 ευρώ μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου μόνο ? Υπάρχει θέμα τεκμηρίων σε μια τέτοια περίπτωση για τους μετόχους ?

2. Εάν διανεμηθεί θα έχει φόρο μερισμάτων μόνο η φόρο εισοδήματος και στην συνέχεια και φόρο μερισμάτων.

3. Με την μεταφορά από τον 15 (αξία που σχηματίσθηκε για το οικόπεδο ακινήτου) στον 10 …οικόπεδο ακινήτου που έχει σχηματίσθηκε και αντιστοιχεί σε αξία 1.000.000,00 ευρώ θα έχω οικόπεδο ακινήτου κωδ. 10…. 1.000.000,00 και ακίνητο βάσει της εξαγοράς 1.000,00 ευρώ .

Μπορώ να βάλω το ποσόν του κωδικού 15 στο ακίνητο κωδ. 11…. Και στην συνέχεια να διενεργήσω αποσβέσεις επί του κτιρίου? Σημειώνεται ότι στο διάστημα της σύμβασης έγινε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας που δεν υπήρχε όταν συνάφθηκε η σύμβαση και στην παρούσα φάση λόγω τροποποιήσεων και των συντελεστών δόμησης δεν υφίσταται οικόπεδο για το συγκεκριμένο κτίριο.

Ευχαριστώ