Ανώνυμη επιχείρηση , σύναψε σύμβαση sale and lease back το 2005 για οικόπεδο και κτίριο που είχε στην κυριότητα της , με εταιρεία leasing .Αρχές του 2019 η σύμβαση λήγει και το ακίνητο θα περιέλθει στην κυριότητα της εταιρείας. Ποιά είναι η τύχη του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού ?

Εάν μετά την λήξη της σύμβασης το ακίνητο α) πουληθεί ή β) ή συναφθεί νέα σύμβαση μίσθωσης sale and lease back ή γ) μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση της εταιρείας , ποιός είναι ο φορολογικός χειρισμός του πιο πάνω αφορολόγητου αποθεματικού ?