Ανώνυμη επιχείρηση (χ) , σύναψε σύμβαση sale and lease back το 2007 για οικόπεδο και κτίριο που είχε στην κυριότητα της , με εταιρεία leasing .Σήμερα μετά από 11 χρόνια , πρόκειται να εξοφλήσει το υπόλοιπο του leasing προκειμένου να έρθει στην κυριότητα της (χ) εταιρείας και πάλι το Ακίνητο.
Αμέσως μετά θα προχωρήσει η (χ) σε πώληση του , εκ νέου σε άλλο ιδιοκτήτη (όχι εταιρεία leasing),με τον οποίο θα συνάψει μισθωτήριο για την χρήση του .Το 2007 είχε σχηματιστεί αφορολόγητο αποθεματικό από την υπεραξία . Η ερώτηση μου είναι , αν όταν περιέλθει το ακίνητο στην κυριότητα του νέου ιδιοκτήτη ,πρόκειται να χάσει για κάποιο λόγο το αφορολόγητο αποθεματικό που είχε σχηματίσει τότε. Πιστεύω πως όχι , διότι δεν προκύπτει από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 , αλλά ωστόσο δεν είμαι σίγουρη αν έχει αλλάξει κάτι .
Ευχαριστώ εκ των προτέρων .
Χρονάκη Αγγέλα