Σύμφωνα με τον ν. 4387/2016 και συγκεκριμένα το αρ. 39, καθορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των εν γένει ασφαλιζόμενων μη μισθωτών. Αν και έχουν δοθεί διευκρινίσεις από το Υπουργείο για τη μέθοδο με την οποία θα δηλώνονται πλέον οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. (περιοδικότητα αμοιβών, πακέτα ασφάλισης, ειδικότητες, τρόπος υποβολής ΑΠΔ), δεν έχουν αντίστοιχα δοθεί εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα λαμβάνουν πλέον αμοιβές οι Διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ακόμα και των ΟΕ. Επειδή όμως οι επιχειρήσεις την περίοδο αυτή προχωρούν στο κλείσιμο της χρήσης 2017 και αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να λάβουν αμοιβές, το ερώτημα είναι:

Έχει διευκρινιστεί η μέθοδος με την οποία μπορούν να δωθούν αμοιβές στις ως άνω περιπτώσεις;
Αν όχι, πώς και πότε θα μπορέσουν οι Διαχειριστές να λάβουν αμοιβές για τη χρήση 2017;
Οι αμοιβές θα μπορούν να είναι εφάπαξ ή θα πρέπει και πάλι να έχουν περιοδικότητα; Και πως θα γίνει αυτό για το 2017;

Επίσης, και σε σχέση με το βασικό ερώτημα, θέλω να ρωτήσω το εξής:

Οι διευκρινίσεις του Υπουργείου αναφέρουν ότι ακόμα και στις αμοιβές μελών ΔΣ που δεν δοθούν περιοδικά αλλά εφάπαξ (πχ 10.000 ευρώ τον Δεκέμβρη), θα υπολογιστούν εισφορές για περίοδο 12 μηνών. Δηλαδή το μέλος ΔΣ θα πληρώσει με την ΑΠΔ Δεκεμβρίου ΕΦΚΑ μέχρι το πλαφόν των 5.860 ευρώ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εκκαθάριση εισφορών υπολογιζόμενη με τον τύπο 10.000/12 μήνες ίσον 834 ευρώ επί 27% ίσον 225 ευρώ ΕΦΚΑ για 12 μήνες, ήτοι 2700 ευρώ για την αμοιβή των 10 χιλιάδων και όχι 1.580 ευρώ. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του ισχυρισμού μου και να μου απαντήσετε, εφόσον γνωρίζετε, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η εκκαθάριση ΕΦΚΑ και πώς θα γίνει αυτό το ποσό (στο παράδειγμα 2700-1580) απαιτητό.

Ευχαριστώ πολύ.