Μέτοχος και διαχειριστής ΙΚΕ είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ λόγω της ιδιότητας του ως διαχειριστής, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, καθότι η επιχείρηση είναι καινούργια, 167,95 ευρώ μηνιαίως.

Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε να του καταβάλλει, στο τέλος του χρόνου, εφάπαξ το ποσό των 10.000,00 ευρώ για την επίτευξη των στόχων που του είχαν τεθεί.

Το ποσό αυτό θεωρείτε φορολογικά εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία?

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να του γίνει παρακράτηση Φόρου 23,60 %?

Στο ποσό αυτό θα πρέπει να πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές, και εάν ναι πως θα αποδοθούν στο ΕΦΚΑ ?

Ομοίως διαχειριστής και εταίρος ΟΕ (με 2 μερίδια 50% έκαστο) αποφασίζουν με τον συνεταίρο του λάβουν στο τέλος της χρονιάς αμοιβή διαχειριστή 15.000 έκαστος, τι εισόδημα θεωρείται αυτό (μισθωτές), θα αποδωθεί ΕΦΚΑ με τι ποσοστό και με ποιο τρόπο?