Καλησπέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω αν πρέπει να τηρώ στο βιβλίο αποθήκης (αρχείο αποθεμάτων) χωριστό αποθηκευτικό χώρο ανά είδος για αποθήκη η οποία βρίσκεται δίπλα στην έδρα (ξεχωριστό κτήριο που βρίσκεται σε ακριβώς διπλανό οικόπεδο που τα χωρίζει μαντρότοιχος), σε άλλη διεύθυνση όμως ή μπορώ να παρακολουθώ και τα αποθέματα αυτά μαζί με τα αποθέματα της έδρας σε ενιαίο αποθηκευτικό χώρο. Δηλαδή θα υπάρχει μία μερίδα για κάθε είδος σε μία ενιαία αποθήκη έδρας οπότε κατά την απογραφή το άθροισμα των ποσοτήτων ανά είδος που φυσικά βρίσκτεται σε κτήρια των παρακείμενων οικοπέδων και στην έδρα θα δίνει την ποσότητα του βιβλίου αποθήκης.

Επειδή θα γίνουν εργασίες αναμόρφωσης των χώρων αλλάζει κάτι στην παρακολούθηση αν υπάρξει ένωση των κτηρίων π.χ με τούνελ ή γέφυρα;

Η αποθήκη αυτή έχει δηλωθεί ως μισθωμένη ξεχωριστή εγκατάσταση στην Εφορία.

Τι ισχύει για την έκδοση Δελτίων αποστολής για την εξεταζόμενη περίπτωση μεταξύ έδρας και αποθήκης και ανάποδα;

Ευχαριστώ