Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια παράβαση από 01/01/2015 προκειμένουν να πωλούνται αγαθά με χρήση συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής με χρήση φορτηγού δημοσίας χρήσης αντί φορτηγού ιδιωτικής χρήσης. Στο ΦΔΧ θα υπάρχει μηχ/κη δυνατότητα έκδοσης αξιακών παραστατικών,εκτύπωση κατάστασης με το εναπομείναν απόθεμα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατά διαστήματα γίνεται ενημέρωση και του αρχείου αποθεμάτων (παλαιό βιβλίο αποθήκης).

Τέλος υπάρχει κάποια υποχρέωση να δηλώσουμε τίποτα στην εφορία στην περίπτωση της κινητής αποθήκης που περιγράφεται ανωτέρω είτε με χρήση ΦΙΧ είτε με χρήση ΦΔΧ