Ετερόρρυθμη εταιρεία που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης έχει αντικείμενο εργασιών παραγωγή κ εμπορία μελισσοκομικών ειδων.

Θα ήθελα να μου γνωρίσετε τι φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδίδει για το μέλι που είναι δίκης της παραγωγής ;;

Τι φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδίδει για την μεταφορά των κηρηθρων από το βουνό που είναι οι κυψέλες προς την έδρα της επιχείρησης που είναι στη πόλη;;

Τι φορολογικό στοιχείο. (αν χρειάζεται) εκδίδει στην επεξεργασία των κηρηθρων κ την εξαγωγή του μελιού με σκοπό την αποθήκευση στο χώρο της επιχείρησης έως έρθει η πώληση του ;;

Ευχαριστω εκ των προτέρων