Συνταξιούχος το έτος 2017 ,δάνεισε στο παιδί του, με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο κατατέθηκε στην ΔΟΥ , κατεβλήθη το ανάλογο χαρτόσημο και δηλώθηκε ως τεκμήριο στο Ε1 , ένα ποσό άνω των 50000,00 € για αγορά οικοπέδου, με ρήτρα αποπληρωμής 15 χρόνια ,άτοκο.

Το 2019 πέθανε ο πατέρας και χωρίς υιός του να έχει επιστρέψει κανένα ποσό.

Για την εκκρεμότητα αυτή του παιδιού προς τον πατέρα του, πως πρέπει να αντιμετωπίσει πλέον ο κληρονόμος ( παιδί);

Θα πρέπει να το συμπεριλάβει στην αποδοχή κληρονομιάς, μαζί με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία και να φορολογηθεί με τις διατάξεις για φόρο από κληρονομία, ή θα θεωρηθεί εισόδημα από άλλη πηγή και θα φορολογηθεί με τους συντελεστές από επιχειρηματική δραστηριότητα; Και ταυτόχρονα να δηλωθεί στο Ε1 τεκμήριο αποπληρωμής δανείου;

Ακόμη ο ίδιος κληρονόμος, παιδί, είχε μαζί με τον αποθανόντα πατέρα του και την αποθανούσα μητέρα, του πριν 8ετίας (χωρίς να έχει κάνει μέχρι σήμερα αποδοχή κληρονομιάς) κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, με κάποια χρήματα, και άλλα εκτός τραπεζών (ποσά τα οποία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των γονέων του). Αυτά μπορεί να τα συμπεριλάβει στην αποδοχή κληρονομιάς, εφ όσον ότι είναι εκτός τραπεζών, να τα επανακαταθέσει στον λογαριασμό του και να συμπεριλάβει με τα υπόλοιπα (που έχει στους κοινούς λογαριασμούς ) να φορολογηθούν ως κληρονομία, ή θα θεωρηθούν ως εισόδημα από άγνωστη πηγή και θα φορολογηθούν με τους προβλεπόμενους συντελεστές ;

Με εκτίμηση