Πως θα αποτιμηθεί η αξία των εταιρικών μεριδίων από τους κληρονόμους θανόντος εταίρου ΙΚΕ; Ποιος είναι ο συντελεστής φόρου;

Ευχαριστώ