Σε εκπρόθεσμη τροποποποιητική δήλωση φορορολογίας εισοδήματος έντυπο Φ.01.010
θέλω να διορθώσω στην δεύτερη σελίδα την λανθασμένη συμπλήρωση του
αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 3299/2004 που απο παραδρομή δηλώθηκε
σε λαθος κωδικό.
Συγκεκριμένα :
Να διαγραφεί το ποσό απο το κωδικό 041 Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρο 71 ν.3842/2010 και
να γραφεί στο κωδικό 045 Αφορολόγητο Αποθεματικό ν. 3299/2004.
Στην περίπτωσή αυτή εφόσον η τροποποιητική δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης θα έχει πρόστιμο ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.