Παρακαλώ θα ήθελα την γνώμη σας για την παρακάτω περίπτωση:

ανώνυμη εταιρεία, έβγαλε για πρώτη φορά κέρδη στην χρήση του 2017 (έστω 50.000),
χωρίς όμως να διανείμει μέρος αυτού ως πρώτο μέρισμα(χωρίς να υπάρχει διαφωνία απο τους μετόχους). Απο τα δεδομένα της χρήσης 2018 (δεν έχει κλείσει ακόμα ο ισολογισμός) προκύπτει ζημιά (έστω 50.000) , άρα με το κλείσιμο ισολογισμού της χρήσης 2018, η ζημιά της χρήσης θα συμψηφισθεί με το υπόλοιπο κερδών της χρήσης του 2017. Απο την πρόβλεψη της πορείας και των κερδών της εταιρείας για το 2019 προκύπτει ότι η χρήση θα κλείσει με κέρδος , έστω 80.000 .
Είμαστε σύννομοι αν διανείμουμε μέρος των αναμενόμενων κερδών του 2019 ως προμέρισμα μέσα στο έτος ?
και τι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε?

ευχαριστώ πολύ