ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΕΞΟΔΑ;

ΠΧ

ΕΣΤΩ ΟΤΙ Α.Ε ΈΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΈΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 100.000.
Η ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 25/9/2016 ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΈΣΤΩ 50.000 ΚΑΙ 50.000 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2016.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100.000 ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΕΚΠΤΙΠΤΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 2016;