Επιχείρηση καφεκοπτείου με κύριο κωδικό δραστηριότητας 10831100 “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ”

Και δευτερεύοντα ΚΑΔ 46371005 “ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Και δευτερεύοντα ΚΑΔ 47292104 “ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Απασχολεί πωλητές οι οποίοι συσκευάζουν και πωλούν τον καφέ.

Το ερώτημά μας είναι εάν υπόκεινται στο επικουρικό ΤΕΑΥΕΚ [και κατά συνέπεια στο νέο σύστημα ΑΠΔ 101 & 024 & 026 - ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ - ΕΤΑΜ - ΙΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΙΤ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΕΑΥΕΚ)]

ή ΔΕΝ υπόκειται στο ΤΕΑΥΕΚ επειδή είναι επιχείρηση εμπορίας τροφίμων?(αλεσμένος καφές).