Καλημέρα σας, θα ήθελα να με ενημερώσετε αν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης και έχουν ώς ΚΑΔ του ΙΚΑ το χονδρικό εμπόριο και κάποιες άλλες έχουν ο ΚΑΔ του ΙΚΑ την κατασκευή κατατάσσονται στις περιοχές εντός ή εκτός ασφάλισης ΤΕΑΥΕΚ.

Σας ευχαριστώ