Μέλη του ΔΣ σε ανώνυμη εταιρεία τα οποία έχουν και εξαρτημένη εργασία στην επιχείρηση σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας, αν εντοπιστούν από έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας σε ωράριο διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στον πίνακα προσωπικού μπορεί να θεωρηθεί αποδεικτικό ότι είναι μέλη του ΔΣ και έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στο χώρο εργασίας?

Υπάρχει υποχρέωση στον πίνακα προσωπικού να γίνεται αναφορά ότι είναι μέλη του ΔΣ ?