Κυπριακή εταιρεια αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο έργο(σύμβαση έργου) για ανέγερση ανεμογενήτριων στην Ελλάδα απο έλληνα φορολογικό κάτοικο και λαμβάνει αφμ για την απόδοση φπα με την ΠΟΛ1113/13.Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την παραμονή της Κυπριακής εταιρείας στην χώρα μας ? Δέν έχει ορισθεί μόνιμη εγκατάσταση και τα κέρδη φορολογούνται στην Κύπρο για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. Επιπρόσθετα ο πελάτης της κυπριακής επιθυμεί μια μικρή επέκταση της αρχικής σύμβασης και η συνολική διάρκεια του έργου θα αγγίξει του έξι μήνες.Είχα υποχρέωση έναρξης υποκαταστήματος στην Ελλάδα για τις ανωτέρω εργασίες?