Επιχείρηση επισκευής και βαφής αμαξωμάτων αυτοκινήτων εκδίδει για τα ανταλλακτικά που τοποθετεί ΑΛΠ ή ΤΠ και για την υπηρεσία της βαφής ΑΠΥ ή ΤΠΥ . Η παραπάνω επιχείρηση εμπορεύεται επίσης αυτοκίνητα για τα οποία εκδίδει ΑΛΠ ή ΤΠ . Στις 31/12/2018 τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ανταλλακτικών ήταν 45.000,00 ,από την πώληση αυτοκινήτων 120.000,00 και από την παροχή υπηρεσιών βαφής 20.000,00 . Η επιχείρηση υποχρεούται σε απογραφή ? Στην περίπτωση υποχρέωσης απογραφής ως απογραφή έναρξης τι ποσό θα ληφθεί υπόψη ? Αν την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει υποχρέωση απογραφής τι θα πάρουμε ως απογραφή έναρξης και λήξης ? Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιεί στην παροχή-βαφή του αμαξώματος (χρώματα) και αντιμετωπίζονται ως έξοδα της ΑΠΥ ή του ΤΠΥ που εκδίδεται θα απογραφούν ?