1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

«2.Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:
α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων,
β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση»

2. Ωστόσο σύμφωνα με τον καταργηθέντα ΚΒΣ-ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές εστιατόρια κλπ αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των δε αγορών στους λογαριασμούς 20 ή 24. Κατά το τέλος της χρήσης δε τα δεδομένα των βιβλίων μεταφέροντο στο Ε3 και προσδιορίζονταν τα αποτελέσματα στα αντίστοιχο τμήμα του εντύπου που αφορούσε τις επιχειρήσεις εμπορίας – μεταποίησης .

Ερώτημα :

Δεδομένης της κατάργησης του ΚΒΣ-ΚΦΑΣ και της εφαρμογής του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) ο οποίος δεν έχει προσδιορίζει την έννοια της παροχής υπηρεσιών ,

Θεωρείται ότι τα ξενοδοχεία , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) , Σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται παροχή υπηρεσιών η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση )

Μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο Ε3 με εμφάνιση του συνόλου των εσόδων (από διανυκτερεύσεις-πρωινά-εστιατόρια-cafe-mini bar κλπ) και των εξόδων τους στους κωδικούς της παροχής υπηρεσιών ή θα πρέπει να τα εμφανίσουν σε ξεχωριστούς κλάδους ( Εμπορική δραστηριότητα – Παραγωγική δραστηριότητα – Παροχή Υπηρεσιών ? )