Παρακαλώ για την απάντησή σας στο κάτωθι ερώτημα:
Ατομική με απλογραφικά έχει αντικείμενο εργασιών την πώληση ψιλικών (μίνι μάρκετ με είδη διατροφής, τσιγάρα, κάρτες κινητής τηλεφωνίας αλλά και υπηρεσίες καφενείου-όλα αυτά σε ενιαίο χώρο) και εμφανίζει ακαθάριστα έσοδα για το 2018 περίπου 580.000,00€ (εκ των οποίων τα 380.000,00€ περίπου από λιανική πώληση τσιγάρων). Στις 31/12/2014 είχε διενεργήσει πραγματική απογραφή όμως ως απόθεμα λήξης του φορ. έτους 2014 χρησιμοποίησα το 10% των αγορών του 2014 όπως και ως απόθεμα έναρξης το 10% των αγορών της χρήσης 2013, με ειδική ρύθμιση που ίσχυσε για το φορολογικό 2014 και προέβλεπε αυτό το χειρισμό. Όμως για το φορ. έτος 2015 λάβαμε ως αρχικό απόθεμα το πραγματικό της 31/12/2014 και από εκεί και έπειτα κάθε χρόνο έως και το φορολογικό 2017 διενεργούμε πραγματική απογραφή.
Το ερώτημα είναι: Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1019/16.1.2015 η οντότητα μπορεί και να μη διενεργεί φυσική απογραφή, μπορεί για το φορολογικό έτος 2018 να μην κάνει απογραφή? Έχει παρέλθει η τριετής υποχρέωση? Μετρώ από το φορολογικό έτος 2014 (που την κάναμε αλλά δε τη χρησιμοποιήσαμε) ή από το φορ. έτος 2015? Αν μπορώ να μη διενεργήσω απογραφή φέτος ως απόθεμα έναρξης θα βάλω μηδέν?
Παρακαλώ για μια άμεση απάντηση από πλευράς σας, λόγω λήξης του έτους.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.