Λογοθεραπεύτρια με απαλλαγή ΦΠΑ

Εκτάκτως λόγω της γνώσης της κάποιας ξένης γλώσσας σε υψηλό επίπεδο προσφέρει υπηρεσίες διδασκαλίας μεταφραστικού αντικειμένου σε εταιρεία εκπαιδευτική ιδιωτικού δικαίου

Το λογιστήριο της εταιρείας για να την πληρώσει ζητάει τιμολόγιο με χρέωση και ΦΠΑ με το αιτιολογικό ότι δεν είναι επαγγελματίας εκπαιδευτικός αλλά άλλου αντικειμένου.
Ισχύει το παραπάνω;