ΠΩΛΗΣΗ ΧΥΜΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ.

Αγρότηs του ειδικού καθεστώτοs είναι αμπελουργόs και με το καθεστώs των διήμερων παραγωγών έβραζε τσίπουρο.

Η χύμα πώληση του προιόντοs σε επαγγελματίεs γινόταν με την έκδοση τιμολογίου αγοράs από τον πελάτη.Ενω για τουs ιδιώτες εκδίδονταν ειδικό στοιχείο παράδοσης αγροτικών προιόντων(άρθρο 41 παράγραφος 3 του κωδ.ΦΠΑ του ν.2859/2000).

Η πώληση σε επαγγελματίες μπορεί να συνεχιστεί με την έκδοση τιμολογίου αγοράς από αυτούς ή πρέπει να εκδίδει ο αγρότης τιμολόγιο χωρίς φπα σε αυτούς;

Η πώληση σε ιδιώτες γίνεται με ΑΛΠ χωρίς ΦΠΑ και χωρις φορολογική σήμανση;
Αν ισχύει κάτι διαφορετικό παρακαλώ να μου το επισημάνετε.