Α)Επιχείρηση Α πωλεί λιανικά μέσα στην Ελλάδα σε κάτοικο τρίτης χώρας με την ΠΟΛ1338/96 με την άμεση μέθοδο χωρίς να χρεώνει ΦΠΑ. Επειδή στην ουσία θεωρείται εξαγωγή -αφού σφραγίζεται και από το τελωνείο η συγκεκριμένη ΑΛΠ και η εξαγωγή εξαιρείται από την απόστολή ΜΥΦ- είναι υπόχρεη να στείλει ΜΥΦ για τις συγκεκριμένες λιαν. πωλήσεις;

Β)Επιχείρηση Β πωλεί λιανικά μέσα στην Ελλάδα σε κάτοικο τρίτης χώρας με την ΠΟΛ1338/96 με την έμ μεση μέθοδο και χρεώνει ΦΠΑ . Με την ημερομηνία σφράγισης της ΑΛΠ από το τελωνείο εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο για την επιστροφή του ΦΠΑ. Επειδή στην ουσία θεωρείται εξαγωγή η οποία εξαιρείται από την απόστολή ΜΥΦ είναι υπόχρεη να στείλει ΜΥΦ για τις συγκεκριμένες λιαν. πωλήσεις; Αν είναι υπόχρεη να στείλει και αν υποθέσουμε π.χ. ότι έχει εκδώσει τον μήνα Μάρτιο μία ΑΛΠ 1.000,00 καθαρή αξία και ΦΠΑ 230,00 ευρώ αλλά η ΑΛΠ σφραγίζεται από το τελωνείο τον μήνα Απρίλιο οπότε και εκδίδεται τότε το ΠΤ με αξία 230,00 ευρώ που είναι η επιστροφή του ΦΠΑ, οι ΜΥΦ θα πρέπει να έχουν τον μήνα Μάρτιο λιανικές πωλήσεις 1.000,00 ευρώ και ΦΠΑ 230,00 και τον μήνα Απρίλιο μόνο στο ΦΠΑ -230,00 ευρώ; Επίσης έχω την εντύπωση ότι δεν επιτρέπεται αρνητικό νούμερο στις λιανικές, ισχύει;και αν ναι τότε πως θα υποβληθεί;

Γ)Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις χωριστά αν τα εμπορεύματα που πουλάνε οι δύο επιχειρήσεις είναι εμπορεύματα τρίτων που τα έχουν πάρει για να τα πουλήσουν για λογαριασμό των τρίτων χρεώνοντας μία προμήθεια στην μηνιαία εκκαθάριση που εκδίδουν η κάθε επιχείρηση Α ή Β πως θα σταλθούν οι ΜΥΦ?